Khoa Y tế công cộng và An toàn thực phẩm

KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Trưởng khoa: Ths Bs. Lê Thị Mai Hương
Phó khoa: Bs CKI. Nguyễn Thị Bích Thủy
Phó khoa:  Bs CKI. Nguyễn Thị Hường
Số điện thoại: 024.38587103
Gmail: nguyendangvuytcc@gmail.com

Chức năng, nhiệm vụ

1. Công tác Y tế công cộng

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện hoạt động dinh dưỡng và phòng chống các bệnh do thiếu vi chất dinh dưỡng. Phối hợp triển khai các dịch vụ về tư vấn, truyền thông dinh dưỡng hợp lý trong nuôi dưỡng trẻ nhỏ, lứa tuổi học đường, người trưởng thành, người mắc bệnh mạn tính.

b) Triển khai và hướng dẫn công tác vệ sinh lao động, công tác y tế học đường, dịch vụ khám sức khỏe cho học sinh; vệ sinh môi trường, nhà tiêu hợp vệ sinh; giám sát chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt và các yếu tố nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

c) Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án về sức khoẻ môi trường, lao động, trường học; triển khai các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn.

d) Phối hợp với các khoa, phòng chức năng quản lý và tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người lao động.

2. Công tác An toàn vệ sinh thực phẩm

Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về an toàn thực phẩm:

a) Triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm; phối hợp điều tra, giám sát, xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.

b) Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hướng dẫn vệ sinh, an toàn thực phẩm theo quy định; Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn quận.

c) Hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

d) Tham gia thẩm định điều kiện của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp.

đ) Triển khai khám sức khoẻ, tập huấn kiến thức ATTP cho người tham gia sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm theo phân cấp trên địa bàn quận.

3. Công tác khác

a) Thực hiện các chương trình, mục tiêu Y tế – dân số, dự án, đề án trong và ngoài nước (nếu có).

b) Tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến.

c) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

d) Thường trực các đoàn kiểm tra chuyên ngành thuộc chức năng nhiệm vụ của khoa và phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra của đơn vị.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.