Tổ chức Đảng

TỔ CHỨC ĐẢNG

Đảng bộ Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân

1. Ban chấp hành Đảng bộ

 • Đ/c Nguyễn Minh Hải – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TTYT quận.
 • Đ/c Huỳnh Thị Dung – Đảng ủy viên, Phó GĐ TTYT quận.
 • Đ/c Lê Thị Thủy – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Dân số – TT&GDSK.
 • Đ/c Loan Thị Hồng Mai – Đảng ủy viên, Trưởng Trạm Y tế phường Phương Liệt.

2. Các Chi bộ trực thuộc

Chi bộ 1:  Gồm 03 phòng chức năng

 • Phòng Hành chính – Tổ chức – Tài chính
 • Phòng Kế hoạch nghiệp vụ
 • Phòng Dân số – Truyền thông và giáo dục sức khỏe

Chi bộ 2Gồm 02 khoa chuyên môn

 • Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS
 • Khoa Y tế công cộng và An toàn thực phẩm

Chi bộ 3: Gồm 02 khoa/phòng chuyên môn

 • Phòng khám đa khoa
 • Khoa Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh

Chi bộ 4: Gồm 05 Trạm Y tế phường

 • TYT phường Thượng Đình
 • TYT phường Nhân Chính
 • TYT phường Thanh Xuân Bắc
 • TYT phường Thanh Xuân Trung
 • TYT phường Thanh Xuân Nam

Chi Bộ 5: Gồm 06 Trạm Y tế phường

 • TYY phường Kim Giang
 • TYT phường Hạ Đình
 • TYT phường Khương Đình
 • TYT phường Khương Trung
 • TYT phường Khương Mai

+ TYT Phường Phương Liệt