Phòng Dân số – Truyền thông và giáo dục sức khỏe

PHÒNG DÂN SỐ – TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Trưởng phòng:  CN. Vũ Thị Kim Liên
Phó phòng: CN. Phạm Thị Nhàn
Số điện thoại: 024.38586779
Gmail: ttdskhhgd_thanhxuan@hanoi.gov.vn

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Công tác Dân số – KHHGĐ

a) Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về dân số:

– Phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân; tư vấn, tầm soát, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh và dịch vụ KHHGĐ.

– Tổ chức thực hiện và phối hợp liên ngành trong triển khai thực hiện các hoạt động về công tác dân số nhằm điều chỉnh mức sinh, kiểm soát quy mô dân số, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

b) Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về DS-KHHGĐ và truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ trên cơ sở kế hoạch Thành phố, Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ để triển khai trên địa bàn quận Thanh Xuân.

c) Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, cung cấp dịch vụ về DS-KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

d) Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về DS-KHHGĐ của Trạm Y tế phường; hướng dẫn hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dân số.

đ) Phối hợp phòng khám đa khoa để triển khai hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản theo kế hoạch.

e) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách dân số phường và cộng tác viên dân số.

f) Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực DS-KHHGĐ/SKSS.

2. Công tác Truyền thông giáo dục sức khỏe

a) Thường trực công tác truyền thông giáo dục sức khỏe của Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân.

b) Triển khai tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác y tế – Dân số.

c) Xây dựng nội dung tuyên truyền giáo dục sức khỏe theo các chuyên đề và tổ chức tư vấn, giáo dục, truyền thông, vận động nhân dân trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; công tác dân số và phát triển trên địa bàn quận.

d) Phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động; tiếp nhận, phân phối, cấp phát, quản lý các sản phẩm truyền thông về y tế – dân số theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

3. Công tác khác

a) Phối hợp thực hiện chương trình mục tiêu Y tế – dân số, các dự án, đề án (nếu có);

b) Tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến.

c) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

d) Thường trực các đoàn kiểm tra chuyên ngành thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng và phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra của đơn vị;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

II. Thành tích nổi bật:

Năm  Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của Quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành Quyết định
2006 Huân Chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2001-2005 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Quyết định số 972/QĐ-CT ngày 30/5/2006 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 

 

2013

Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng Ban chỉ đạo Dân số-KHHGĐ quận Thanh Xuân đã có thành tích trong chỉ đạo, triển khai thực hiện Pháp lệnh Dân số (giai đoạn 2003-2013) Quyết định số 6111/QĐ-UBND ngày 9/10/2013 của UBND Thành phố Hà Nội.
2016 Bằng khen của UBND Thành phố tặng Trung tâm Dân số – KHHGĐ quận Thanh Xuân đã có thành tích xuất sắc trong công tác DS-KHHGĐ năm 2016 Quyết định số 6945/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội
2017 Cờ thi đua của UBND Thành phố tặng Trung tâm Dân số – KHHGĐ quận Thanh Xuân “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2017” Quyết định số 345/QĐ-CTUBND ngày 25/12/2017 của UBND Thành phố Hà Nội
2018 Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội tặng Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân có thành tích trong công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2018  Quyết định số 147/QĐ-CTUBND ngày 09/01/2019 của UBND Thành phố Hà Nội
2020 Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội tặng UBND quận Thanh Xuân có thành tích trong triển khai thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ giai đoạn 2016-2020  Quyết định số 5270/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND Thành phố Hà Nội
Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội tặng Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân có thành tích trong thực hiện công tác Dân số – KHHGĐ năm 2020 Quyết định số 571/QĐ/UBND ngày 27/01/2021 của CT UBND Thành phố Hà Nội
2022 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có thành tích xuất sắc trong công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Số 1944/QĐ-BYT ngày 15/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế