Liên hệ

Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Số 23 ngõ 282 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.3858.7155

Email: ttytqtx@hanoi.gov.vn