Hãy bắt đầu bằng nụ cười !

Quận Thanh Xuân đẩy nhanh tiến độ hoàn thành triển khai thí điểm lập hồ sơ sức khỏe, sổ sức khỏe điện tử

Thực hiện Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 13/11/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thí điểm Hồ sơ sức khoẻ, sổ sức khoẻ điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội, kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 01/12/2023 của Uỷ ban nhân dân quận Thanh Xuân về việc triển khai thí điểm Hồ sơ sức khoẻ, sổ sức khoẻ điện tử trên địa bàn quận Thanh Xuân. Trung tâm y tế quận Thanh Xuân đã có văn bản chỉ đạo các khoa, phòng liên quan và Trạm y tế tổ chức thực hiện, giao cho phòng Kế hoạch nghiệp vụ là đầu mối hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện của các đơn vị.

Ngày 12/4/2024 Trung tâm y tế quận Thanh Xuân tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về phần mềm HSSK và việc chuẩn hoá hồ sơ. Trung tâm y tế quận Thanh Xuân tham mưu cho Uỷ ban nhân dân quận có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các phường phối hợp thực hiện. Trong thời gian qua việc chuẩn hoá hồ sơ được Trung tâm y tế triển khai quyết liệt, với sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Công an các phường và Tổ công nghệ số của phường.

Quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn vướng mắc như trang thiết bị đã cũ, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, hệ thống mạng chưa ổn định, các thông tin chuẩn hoá còn thiếu… đã khiến công việc rà soát gặp rất nhiều khó khăn nhưng các cán bộ y tế đã cố gắng khắc phục để hoàn thành công việc trong thời gian nhanh nhất.

Tính đến ngày 24/5/2024, sau hơn 01 tháng triển khai Trung tâm y tế quận Thanh Xuân cơ bản đã hoàn thành việc chuẩn hoá hồ sơ sức khoẻ điện tử trên phần mềm của Thành phố đạt 92,51 % toàn quận; Thực hiện liên thông thành công 129.711 lượt khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa. Trung tâm y tế quận Thanh Xuân dự kiến hoàn thành chuẩn hoá hồ sơ sức khoẻ cho người dân trên địa bàn quận trước ngày 31/5/2024, hoàn thành trước tiến độ đề ra của Sở Y tế Hà Nội (10/6/2024)

Khiếu Thị Như Ngọc – Phòng KHNV

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *