Hãy bắt đầu bằng nụ cười !

Quận Thanh Xuân tham gia tập huấn sử dụng sử dụng Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố Hà Nội

Thực hiện Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 13/11/2023 của UBND Thành phố về Kế hoạch thí điểm lập Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sáng ngày 11/01/2024, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố (Trung tâm Thông tin điện tử Thành phố), Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel và các đơn vị liên quan tổ chức  tập huấn sử dụng Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố Hà Nội.

Tại điểm cầu Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân, thành phần tham dự lớp tập huấn có Ban giám đốc Trung tâm Y tế quận, Trưởng phòng khám đa khoa, Trạm trưởng Trạm Y tế, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin các phòng chuyên môn và Trạm Y tế phường.

Chương trình tập huấn cung cấp các nội dung: Chuẩn hóa dữ liệu, lọc trùng thông tin người dân, cập nhập kết quả khám sàng lọc và báo cáo, thống kê; Tổ chức khai thác, sử dụng Hệ thống đảm bảo theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm kết nối các thông tin, dữ liệu điện tử hình thành trong quá trình khám, chữa bệnh của người dân tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập thành Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử phục vụ công tác quản lý chuyên ngành Y tế được đầy đủ, chính xác, kịp thời; hỗ trợ công tác tổng hợp, phân tích thông tin dữ liệu, giúp việc dự báo, hoạch định chính sách, chỉ đạo hiệu quả về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân Thủ đô. Đồng thời giúp người dân có thể theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe của bản thân liên tục, suốt đời; chủ động trong việc phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe bản thân, qua đó giảm các chi phí khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *