Hãy bắt đầu bằng nụ cười !

Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân chú trọng công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ và cộng tác viên làm công tác dân số

Trong ngày 11/4/2024 và 12/4/2024, tại Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân đã tổ chức 02 lớp tập huấn về công tác Dân số trong trình hình mới, kỹ năng dựng Kế hoạch, kỹ năng tổng hợp báo cáo về công tác Dân số và Phát triển cho cán bộ Y tế – Dân số quận, phường; Tập huấn nâng cao kỹ năng ghi chép thông tin Sổ ghi chép ban đầu về Dân số (Sổ A0), báo cáo thống kê chuyên ngành Dân số – phát triển cho cộng tác viên Dân số mới và yếu.

Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí viên chức phòng Dân số – Truyền thông và Giáo dục sức khỏe, các đồng chí trưởng Trạm Y tế phường, viên chức Dân số phường và cộng tác viên Dân số. Báo cáo viên cho lớp tập huấn là Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Tân Sơn – Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và Cung ứng dịch vụ dân số – Cục Dân số – Bộ Y tế và chuyên viên phòng Dân số – Truyền thông và Giáo dục sức khỏe quận.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về công tác Dân số và Phát triển trong trình hình mới, kỹ năng xây dựng kế hoạch, báo cáo và cách thu thập thông tin Sổ ghi chép ban đầu về Dân số… đồng thời chia sẻ, thảo luận những kinh nghiệm, mô hình mới giữa các phường từ đó tìm ra các giải pháp phù hợp nhằm giải quyết những khó khăn trong công tác Dân số tại cơ sở. Đây là nội dung quan trọng giúp cán bộ làm công tác Dân số và Phát triển tuyến cơ sở nắm bắt và đáp ứng kịp thời trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác Dân số trong tình hình mới, góp phân hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Một số hình ảnh trong các lớp tập huấn

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *